Breadcrumbs
Home อ่านหนังสือพิมพ์ "chiang mai bike parade 2014" วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557
"chiang mai bike parade 2014" วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 Print E-mail

       เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และworld bank ขอเชิญร่วมกิจกรรม “chiang mai bike parade 2014” วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

bikeparade14

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size

เว็บไซด์นี้ ใช้บริการ

เครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่