Breadcrumbs
Home 1. ชมรมจักรยานหิ่งห้อย
ชมรมจักรยานหิ่งห้อย Print E-mail

กิจกรรมชมรมตามตารางประจำวัน

สมาชิกจะมาพบกันที่สะพานป่าแดด วงแหวนรอบสองเวลาประมาณ 05.00 น. แล้วออกเดินทางไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้

@@วันจันทร์ บ้านฟ่อน ถนนหางดง-สะเมิง
@@
วันอังคารที่ สันป่าสัก ถนนเชียงใหม่-หางดง
@@
วันพุธ ป่าเดื่อ ถนนสารภี-หางดง
@@
วันพฤหัสบดี ป่าตาล ถนนหมู่บ้านวังตาล
@@
วันศุกร์ ยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่ลำพูน
@@
วันเสาร์ หางดง
@@วันอาทิตย์ บ้านยวม ถนนวงแหวนสันกำแพง

รายชื่อ ชมรมจักรยาน หิ่งห้อย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

1

เพิ่มพูล โตไพบูลย์

01 - 8831362

2

ธีรนิติ โตไพบูลย์

 

3

พ.ต.ท.ประเสริฐ ยอดมงคล

053 - 802892

4

สายพิน ยอดมงคล

 

5

รัฐนันท์ แผ่นคำ

 

6

พิกุล แผ่นคำ

 

7

เอกชัย บุสสยา

09 - 8350111

8

นงนุช บุสสยา

01 - 1799454

9

เบี้ยว มโนวงค์

053 - 800821

10

ด.ช. ภาณุพงศ์ มโนวงค์

 

11

จันทร์ ทองทา

 

12

พัชรินทร์ ทองทา

053 - 802153

13

อุไร ทนันชัย

053 - 802528

14

บัวผิน ทนันชัย

09 - 9509794

15

น.ส.สุภาวดี ทนันชัย

 

16

ทองคำ แปงคำ

07 - 1858858

17

ด.ช. ณัฐวุฒิ แปงคำ

 

18

พรมมินทร์ ศรีเที่ยง

053 - 801122

19

ด.ต.บุญเลิศ คณะปัญญา

053 - 803129

20

น.ส.ยุพิน อภัยวงค์

 

21

สมพงษ์ อภัยวงค์

 

22

คำดา อภัยวงค์

053 - 800625

23

บุญนาค บางสินธุ

 

24

ลำดวน เจริญพันธ์

053 - 282007

25

ปราณี ขัตติยะปัญญา

09 - 3700707

26

ป้อมใจ วิสุทธิใจ

053 - 800866

27

นภาวรรณ สุวิกาโล

053 - 816727

28

ระพิน อินทะนพ

01 - 5953096

29

ฟองจันทร์ สายมูล

053 - 800874

30

ตัน ปิยา

053 - 816360

31

อินสวน คนบุญ

 

32

อินสม กสิมา

06 - 1883464

33

ทรง เหลืองอรุณ

01 - 9920236

34

บุญชื่น กามย้อย

 

35

ถาวร ทักษิณปัญญา

06 - 1863575

36

คำ เขียวคำปวง

053 - 200212

37

สิงห์ทนนท์

 

38

ร.ต.บุญสม ลัทธิกุล

053 - 200147

39

บุญส่ง มณีราม

053 - 816527

40

ทองเมฆ กันทะวงค์

 

41

อินเหลา ไชยเวช

053 - 282506

42

อ้ายทัย

 

43

บุตรลพ เขื่อนทอง

 

44

จำนง อินไชย

 

45

คำหน้อย เทพวรรณ

09 - 4340254

46

สุกิจ ภูทาสิน

01 - 9803133

47

พรหมมินทร์ ไชยมงคล

 

48

ปริญญา แรมวัลย์

 

49

อุดม ปัญญา

09 - 9514704

50

อ้าย ชื่นตา

 

51

ดต.มานิต ทองศรี

 

52

ทองเมฆ กันทะวงค์

 

เรื่องเล่าจากประธาน
........เริ่มแรกความเป็นมา ชาวบ้านออกกำลังกายกันธรรมดา มาพบปะกัน ได้ชวนกันตั้งชมรมมีประมาณ 40-50 คน  สมาชิกอายุต่ำสุด 35 ปี อายุสูงสุด 70 ปีกว่า นัดพบกันตอนตี 4.30น. ที่สะพานป่าแดด เริ่มปั่นตอน ตี 5.30น. ปั่นไปสวนราชพฤกษ์ บางวันปั่นเลียบแม่น้ำปิง ไปทางหางดง-ไปกลับ ระยะทางไม่ต่ำ 35 กิโลเมตร จะปั่นไป ป่ากล้วย เกาะกลาง หนองหอย ลับแล และที่อื่นๆ ตอนเย็นก็จะมีบ้างแต่น้อยก็จะนัดกันเอง ตอนเช้าก็จะปั่นเที่ยวสบายๆ สมาชิก 50 คน
........บางทีก็จะแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งขี่ไปใกล้ กลุ่มหนึ่งขี่ไปไกล รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาร่วมประชุมกับชมรมจักรยายวันอาทิตย์ในครั้งนี้ จะได้มีคนไปช่วยดูแลกลุ่มพวกเรา ในการปั่นจักรยานแต่ละครั้งจะมีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิง การปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายและยังได้ไปซื้อกับข้าว ไปเที่ยว ไปกินกาแฟ ซื้ออาหาร ซื้อผักชาวบ้าน มีผักสดๆ มาขายตอนเช้า
........จากการปั่นจักรยานเราได้ 2 อย่าง คือ 1.ได้อาหาร 2.ได้ออกกำลังกาย อารมณ์ดีกันทุกวัน ระยะทาง 35 กิโลเมตร ไป-กลับ ปั่นกันประมาณ 2 ชม. ได้เหงื่อแท้ๆ ปั่นไป 1 ชม.ปั่นกลับ 1 ชม.บางทีก็อาจเพิ่มระยะทางบางทีก็ไปทำบุญตามวัดที่ปั่นผ่าน ถ้าไปไกลจะมีการนัดแนะและมีรถคอยบริการ เผื่อมีเหตุฉุกเฉินอะไร เป็นรถของประธานชมรม
สำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบำนาญหรือบางคนลูกทำงานราชการเบิกค่ารักษาได้ มีการตรวจสุขภาพประจำปี คนที่มีโรคประจำตัว เช่นความดัน เบาหวาน ไปตรวจเช็ครับยากินตลอด และบางทีสมาชิกในกลุ่ม ก็จะแนะนำยาสมุนไพรต้มมาบอกกัน
........รถจักรยานที่ปั่นกันส่วนใหญ่เป็นรถแบบธรรมดา  รถบางคันมีเกียร์ เส้นทางที่ไปปั่นเป็นเส้นทางที่แน่นอน ถ้าใครออกมาช้าก็จะตามไปได้ทัน หรือถ้ามีการเปลี่ยนเส้นทางก็จะมีการแจ้งล่วงหน้า  เคยมีอุบัติเหตุนอกกลุ่มกับรถมอเตอร์ไซด์ แต่น้อยมาก เรื่องการรักษาส่วนใหญ่จะมีลูกๆรับราชการ อยากให้ดูแลเรื่องรถยนต์ สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยในเส้นทาง บางคนก็บ่นว่าเจอกันตอนตี 4.30 น.เช้าเกินไป

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size

เว็บไซด์นี้ ใช้บริการ

เครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่