ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

กิจกรรม ทำดีถวายในหลวง

ลดใช้พลังงาน ลดมลพิษ ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง

“เดินทางไร้มลพิษ พิชิตดอยสุเทพ” 5 ธันวาคม 2553

1.       เทศบาลนครเชียงใหม่ – ลานกิจกรรม ข่วงประตูท่าแพ จุดเริ่มต้นการเดินทาง

2.       อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย สถานที่พักผ่อนจุดหมายปลายทางของพวกเรา

3.       ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน ทำดีถวายในหลวง ทุกท่านกว่า 600 คน

4.       บริษัท โปรไบค์ จำกัด - จักรยาน Trek 3900 1 คัน

5.       ร้านจักรยานเวโลซิตี้ - จักรยานพับ 20” Chevy พร้อมตะแกรงเสาอานและกระเป๋าใส่รถพับ

6.       คุณ Marjorie and Paul – บริจาคของใช้สำหรับผู้ปั่นจักรยานจาก USA

7.       ร้านแจ๊คกี้ไบค์ ย่านนิมมานเหมินท์ - อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ปั่นจักรยาน

8.       ร้านชัยธวัช ถนนราชภคินัย - อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ปั่นจักรยาน

9.       ร้านท๊อปเกียร์ ถนนช้างม่อย – อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ปั่นจักรยาน

10.    ร้านเชอรี่ไบค์ ใกล้แยกวงแหวนรอบกลาง(สันทรายน้อย)– อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ปั่นจักรยาน

11.    ร้านซ้งจักรยาน แจ่งศรีภูมิ – อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ปั่นจักรยาน

12.        ร้านเล็กไบค์ สันกู่เหล็ก - อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ปั่นจักรยาน

13.        บริษัท วินสิตา จำกัด – อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ปั่นจักรยาน

14.        บริษัท คอบบร้าเอนเตอร์ไพร์ จำกัด – อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ปั่นจักรยาน

15.        บริษัท ศาลายาดีไซน์ จำกัด - อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ปั่นจักรยาน

16.        บริษัท ฮะฮง จำกัด - อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ปั่นจักรยาน

17.        บริษัท ยู ดับลิว ซี จำกัด (ที ซี เอ เชียงใหม่) สันติธรรม – อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ปั่นจักรยาน

18.        หจก.ไดกรุ๊ป – อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ปั่นจักรยาน

19.        คุณเล็ก สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 – บริการอาหารกลางวัน

20.        โรงน้ำแข็งวังสิงห์คำ เยื้อง รร.รัตนโกสินทร์ – บริการน้ำดื่มตลอดเส้นทาง